José Blanco Fernández

2023
     • Blokkering van lidmaatschapsrechten, in Eindeloos Getob, Liber Amicorum C.A. Schwarz, M. Faure e.a. (red.), Deventer  2022, p. 561-565
     • Noot bij Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 18 november 2022, JOR 2023/81 (stille maatschap)
     • Beperkingen van de bestuursbevoegdheid, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023/7, p. 150-152
     • Noot bij Hof Amsterdam 23 oktober 2018, JOR 2023/259 (aandeelhoudersovereenkomst en statuten)
     • Noot bij Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 4 oktober 2023, JOR 2023/288 (ontslag bestuurder structuurvennootschap)
2022
     • Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 maart 2021, JBPR 2022/25 en 3 augustus 2021, JBPR 2022/26 (civiele rechter en kerkelijke geschillen)
     • SdU Commentaar Ondernemingsrecht, M.J. van Ginneken e.a. (red.), Commentaar op artikelen 14-16, 78a en 189a Boek 2 BW, Den Haag 2022
     • Het onderzoek, in Handboek Enquêterecht, C.D.J. Bulten e.a. (red.), Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 175, Deventer 2022, p. 543-573
     • Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Rechtspersonenrecht, Deel 2-III, Overige Rechtspersonen, bewerkt door Mr. G.J.C. Rensen, Deventer 2022, 11de dr., Hoofdstuk 5, Het kerkgenootschap, p. 539-575
     • Personenvennootschappen, in Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht, C.D.J. Bulten, e.a. (red.), Deventer: Kluwer, elfde druk, 2022, p. 1343-1385
     • Starre flexibiliteit. Over zeggenschap en winstuitkering in de Flex-bv, WPNR 2022/7389, p. 745-750
2021
     • Noot bij HR 17 juli 2020, Ondernemingsrecht 2021/14, p. 93-95 (Adviesbureau; verjaring vordering vof)
     • Noot bij Gerechtshof Amsterdam 19 januari 2021, JOR 2021/85 (Van den Broeke / Van der Linden; verdeling vof)
     • SdU Commentaar Ondernemingsrecht, M.J. van Ginneken e.a. (red.), Commentaar op artikelen 14-16, 78a en 189a Boek 2 BW, Den Haag 2021
     • Noot bij Rechtbank Gelderland 16 maart 2021, JOR 2021/205 (X/ Parochie; vertegenwoordigingsbevoegdheid kerkgenootschappen)
     • Een dubbel statuut voor kerkgenootschappen? Iets over Raaijmakers’ visie op HR 12 mei 2000 (Geestelijk leider), in Theo Raaijmakers geannoteerd, G.T.M.J. Raaijmakers / A. F. Verdam (red.), Ars Aequi Libris 2021, p. 281-283
2020
     • Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 januari 2020, JOR 2020/112 (kwalificatie maatschap)
     • Noot bij HR 20 maart 2020, JOR 2020/137 (vordering vof)
     • De personenvennootschap en de Hoge Raad. Begripsvorming en rechtsvorming, WPNR 2020/7294, p. 576-586
     • Noot bij HR 24 april 2020, JOR 2020/226 (Bandidos; informele vereniging, afdeling)
     • Personenvennootschappen, in Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht, C.D.J. Bulten, e.a. (red.), Deventer: Kluwer, tiende druk, 2020, p. 1271-1313
     • Noot bij Gerechtshof Amsterdam 2 juni 2020, JOR 2020/255 (cessie door ontbonden maatschap)
     • Noot bij Gerechtshof Den Haag 21 juli 2020, JOR 2020/271 (beslag maatschap)
2019
     • Het oordeel van de onderzoeker over wanbeleid, Ondernemingsrecht 2019, p. 94-98
     • Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 november 2018, JOR 2019/32 (personenvennootschap verjaring vordering)
     • Van 150 jaar WPNR, blijvende rechtsvragen en het onverwoestbaar begrip rechtspersoon, WPNR 2019/7229, p. 185-186
     • Noot bij HR 8 maart 2019, JOR 2019/125 (Cordial; onderzoek enquête)
     • Noot bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 maart 2019, JOR 2019/181 (vennootschapsrechtelijke werking stemovereenkomst)
     • De koopman, de dominee, ESG en het vennootschapsrecht, Ondernemingsrecht 2019, p. 808-812
     • Boekbespreking, R.M. Hermans, Het onderzoek in de enquêteprocedure, Ondernemingsrecht 2019, p. 855-860
     • SdU Commentaar Ondernemingsrecht, M.J. van Ginneken e.a. (red.), Commentaar op artikelen 14-16, 78a en 189a Boek 2 BW, Den Haag 2019
     • Noot bij HR 4 oktober 2019, JOR 2019/274 (NGK Hattem; kerkgenootschap)
2018
     • Wat is de vennootschap en wat behoort het vennootschapsrecht te zijn, Ondernemingsrecht 2018, p. 169-178
     • Noot bij OK 14 december 2017, JOR 2018/92 (SNS; inzagerecht)
     • De Hoge Raad en de rechtssubjectiviteit van de personenvennootschap, WPNR 2018/7190, p. 311-312
     • Noot bij Rechtbank Den Haag 6 juni 2018, JOR 2018/209 (Al-Wahda; statuut kerkgenootschap)
     • Personenvennootschappen, in Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht Effectenrecht, C.D.J. Bulten, A.F.J.A. Leijten, M.L. Lennarts (red.), Deventer: Kluwer, negende druk, 2018, p. 1197-1239
     • Van een rechtspersonenrechtelijke kortsluiting en van nieuwe en oude wegen, in Waar ben ik, Liber amicorum Nieuwe Weme, serie Onderneming en Recht, nr. 250, p. 31-33
2017
     • Bevoegdhedenovereenkomsten door bestuurders en commissarissen, Ondernemingsrecht 2017, p. 231-238
     • Artikel 2:2 BW: een uitschakelbepaling, Ars Aequi 2017, p. 360-361
     • Noot bij HR 21 april 2017, JOR 2017/192 (NIISA; kerkelijke omzetting)
     • Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 mei 2017, JOR 2017/193 (kerkelijk statuut)
     • Redelijkheid of billijkheid in het ondernemingsrecht? In gesprek met Van Schilfgaarde, WPNR 2017/7162, p. 621-627
     • Noot bij HR 2 juni 2017, JOR 2017/249 (beslag aandeel personenvennootschap)
     • Noot bij HR 22 september 2017, JOR 2017/285 (Bastion de Leede; cv)
     • Noot bij Gerechtshof Amsterdam 25 juli 2017, JOR 2017/286 (Claus q.q./BK Group International; vennootschapsrechtelijke werking in groepsverband)
     • Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Rechtspersonenrecht, Deel 2-III, Overige Rechtspersonen, bewerkt door Mr. G.J.C. Rensen, Deventer 2017, 10de dr., Hoofdstuk 5, Het kerkgenootschap, p. 475-510
2016
     • Boekbespreking, J.M. de Jongh, Tussen societas en universitas. De beursvennootschap en haar aandeelhouders in historisch perspectief, WPNR 2016/7089, p. 15-20
     • Noot bij HR 18 december 2015, JOR 2016/28 (X/Advocatenmaatschap; aansprakelijkheid)
     • Noot bij Rb. Rotterdam 6 oktober 2015, JOR 2016/55 (Stichting Bijzondere Noden; kerkelijke omzetting)
     • Noot bij Rb. Gelderland 27 januari 2016, JOR 2016/92 (vennootschapsrechtelijke werking)
     • Nauw verbonden rechtspersoon, in Marius geannoteerd, Opstellen aangeboden aan mr. M.W. Josephus Jitta, C.D.J. Bulten e.a. (red.), Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 133, Deventer 2016, p. 51-57
     • Noot bij Rb. Noord-Nederland 3 maart 2016, JOR 2016/124 (Stichting Thomassen- Verkouter; doelwijziging)
     • Noot bij Gerechtshof Amsterdam 12 april 2016, JOR 2016/154 (Stichting Davos; doelwijziging)
     • Organen van de B.V., in Handboek notarieel ondernemingsrecht, B.V. en N.V., B. Bier e.a. (red.), Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 132-1, Deventer 2016, p. 19-44
     • Noot bij HR 15 april 2016, JOR 2016/189 (Stichting Gooisch Natuurreservaat; statuten en overeenkomst)
     • Toezicht in het rechtspersonenrecht in het wetsvoorstel Bestuur en toezicht, in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semipublieke en non-profit sector, preadvies van de Vereeniging Handelsrecht, Zutphen 2016, p. 31-57
     • Personenvennootschappen, in Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht Effectenrecht, C.D.J. Bulten, A.F.J.A. Leijten, M.L. Lennarts (red.), Deventer: Kluwer, achtste druk, 2016, p. 1213-1255
     • Noot bij HR 4 november 2016, JOR 2016/326 (Distriport; commanditaire vennoot)
2015
     • Noot bij Rb Midden-Nederland 26 november 2014, JOR 2015/66 (Kerk en Wereld/PKN)
     • De rechter en de economische werkelijkheid, Ondernemingsrecht 2015, p. 128-133, ook verschenen in, Ik ben niet overtuigd, Opstellen aangeboden aan mr. P. Ingelse, G.C. Makkink e.a. (red.), Prinsengrachtreeks, 2015, p. 65-72.
     • Boekbespreking, P.T. Pel, Geestelijken in het ambt, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2015, p. 120-124
     • De gedelegeerd commissaris, Ondernemingsrecht 2015, p. 425-428
     • Noot bij Rb Amsterdam 8 januari 2015, JOR 2015/195 (Curatoren Lips)
     • Noot bij OK 1 juni 2015, JOR 2015/233 (Energie Concurrent)
     • Noot bij Rb Oost-Brabant 30 januari 2014, JOR 2015/291, Rb Amsterdam 18 september 2014, JOR 2015/292 en Rb Amsterdam 18 juni 2015, JOR 2015/293 (Kerkelijke omzettingen)
     • Noot bij Rb Amsterdam 8 juli 2015, JOR 2015/294 (Slotervaartziekenhuis)
     • Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 6 oktober 2015, JOR 2015/329 (Griend/Carisbrooke)
     • SdU Commentaar Ondernemingsrecht, B. Bier e.a. (red.), Commentaar op artikelen 14-16, 78a en 189a Boek 2 BW, Den Haag 2015
2014
     • Contractuele verhoudingen tussen aandeelhouders, WPNR 2014/7014, p. 339-341
     • Het éénaandeel-BV, WPNR 2014/7014, p. 366-372
     • Boekbespreking, A.P.H.P. Meijers, T.J. van der Ploeg (red.), De rechtspersoonlijkheid van geloofsgemeenschappen. Art. 2:2 BW (kerkgenootschap) en meer, Serie Governance en Recht, nr. 4, Den Haag, 2012, Ondernemingsrecht 2014, p. 417-419
     • Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 april 2014, JOR 2014/197 (Kuipers/Van Bregt c.s.)
     • Noot bij Gerechtshof Den Haag 17 december 2013, JOR 2014/225 (Jagesser/Govinda Tours)
     • Noot bij Gerechtshof Den Bosch 1 mei 2014, JOR 2014/228 (Olivers/Stichting Vrienden Gehandicaptenzorg)
     • Noot bij HR 13 juni 2014, JOR 2014/261 (Energie Concurrent/Eneco Retail)
2013
     • Noot bij Rb. Maastricht 24 oktober 2012, JOR 2013/4 (eiseres/Bisdom Roermond)
     • Personenvennootschappen, in Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht Effectenrecht, J.M. van Dijk, A.F.J.A. Leijten, M.L. Lennarts (red.), Deventer: Kluwer, zesde druk, 2013, p. 1117-1159
     • Standaard clausules bij statuten van BV’s: aard en overgangsrecht, WPNR 2013/6962, p. 109-114
     • Noot bij Voorzieningenrechter Leeuwarden 12 oktober 2012, JOR 2013/35 (Woonfriesland)
     • Noot bij Rb. Utrecht 19 december 2012, JOR 2013/95 (Stichting Jan Cornelia/Curatoren)
     • SdU Commentaar Ondernemingsrecht, B. Bier e.a. (red.), Commentaar op artikelen 14-16, 78a en 189a Boek 2 BW, Den Haag 2013
     • Noot bij HR 15 maart 2013, JOR 2013/133 (Advocatenmaatschap)
     • Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 februari 2013, JOR 2013/165 (Gemeente Bronckhorst/FJN)
     • Noot bij Rechtbank Midden-Nederland 31 juli 2013, JOR 2013/332 (Attitude Products)
2012
     • Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Rechtspersonenrecht, Deel 2-III*, Overige Rechtspersonen, bewerkt door Mr. G.J.C. Rensen, Deventer 2012, 9de dr., Hoofdstuk 5, Het kerkgenootschap, p. 377-410
     • Noot bij Rb. Maastricht 16 mei 2011, JOR 2012/71 (Servatius Vastgoed Management/VvE)
     • Noot bij Hof Amsterdam 7 februari 2012, JOR 2012/76 (Ajax c.s./Cruijff c.s.)
     • Facultatieve instelling van een monistisch bestuur, WPNR 2012/6927, p. 311-312
     • Verdeling van bevoegdheden over strategie. Naar aanleiding van de ASMI- beschikking, in Geschriften vanwege de vereniging Corporate Litigation 2011-2012, M. Holtzer e.a. (red.), Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 112, Deventer 2012, p. 309-316
     • Noot bij Rb. ’s-Gravenhage 4 april 2012, JOR 2012/210 (Confiança Management/Manaco International)
     • Noot bij Rb. Groningen 6 juni 2012, JOR 2012/248 (Agema cs/Sectie A Vereniging)
     • Noot bij Rb. ’s-Gravenhage 1 augustus 2012, JOR 2012/286 (F.A.M. Holding/Vanka- Kawat)
     • Noot bij Hof Arnhem 12 juni 2012, JOR 2012/315 (Van der Waal/De Vries)
     • Noot bij Hof Arnhem 10 juli 2012, JOR 2012/318 (Hoogendijk/Judo Bond)
2011
     • Noot bij HR 17 december 2010, JOR 2011/42 (KPN Qwest)
     • Noot bij Rb. Utrecht 1 december 2010, JOR 2011/69 (Stichting Vitras/CMD/Van der Ploeg)
     • SdU Commentaar Ondernemingsrecht, B. Bier e.a. (red.), Commentaar op artikelen 14-16, 78a en 189a Boek 2 BW, Den Haag 2011
     • Noot bij Hof Arnhem, 15 maart 2011, JOR 2011/142 (Al/Klepke)
     • Noot bij Rb. Haarlem, 15 december 2010, JOR 2011/281 (A Beheer/JeeZet)
     • Noot bij OK 6 juni 2011, JOR 2011/282 (JeeZet/Synpact)
2010
     • Statutaire arbitrageclausules, Ondernemingsrecht 2010/1, p. 24-29
     • Noot bij HR 9 april 2010, JOR 2010/222 (Staal/Van Slochteren)
     • Noot bij Rb. Amsterdam 7 april 2010, JOR 2010/299 (A/Eigen Hulp)
     • Arbitrabiliteit van besluiten van rechtspersonen, Tijdschrift voor Arbitrage 2010/04, p. 116-121
2009
     • Noot bij Voorz. Rb Utrecht 15 oktober 2008, JOR 2009/6 (Kerkvoogdijraad Molukse kerken)
     • Timmerman’s grondslagen, Ondernemingsrecht 2009/1, p. 21-23
     • Noot bij Hof ’s-Hertogenbosch 26 augustus 2008, JOR 2009/63 (Knoester/Ovem)
     • Noot bij Voorz. Rb Arnhem 19 juni 2009, JOR 2009/220 (Middenveld c.s./Uit de Bosch c.s.)
     • De rechtspersoonlijkheid van de personenvennootschap: een voorstel, WPNR 2009/6816, p. 825-826
     • Noot bij Hof ’s-Gravenhage 12 juni 2008, JOR 2009/248 (Janssen Gordijnenatelier)
     • Noot bij OK 19 juni 2009, JOR 2009/287 (Bosman Beheer/Bosman & Sorée)
     • Noot bij Voorz. Rb Arnhem 10 juli 2009, JOR 2009/313 (Delta Energy-Essent)
     • Personenvennootschappen, in Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht en Effectenrecht, J.M. van Dijk, A.F.J.A. Leijten, M.L. Lennarts (red.), Deventer: Kluwer, vijfde druk, 2009, p. 889-942
2008
     • Noot bij Rb Arnhem 5 december 2007, JOR 2008/31 (Schiettekatte)
     • Noot bij Rb Arnhem 30 januari 2008, JOR 2008/68 (Heilig Landstichting)
     • Vennootschap en handelsregister, WPNR 2008/6752, p. 323-324
     • Denkend aan zeggenschap, In: J.M.M. Maeijer e.a., Flexibele rechtsvormen, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 98, Deventer 2008, p. 37-46
     • Noot bij HR 25 april 2008, JOR 2008/204 (Somotex/Wiener)
     • Tegenstrijdig belang en de Hoge Raad, Ondernemingsrecht 2008/12, p. 416-422
     • Noot bij Rb Dordrecht 9 juli 2008, JOR 2008/261 (Efraïm genootschap)
     • Noot bij OK 17 juni 2008, JOR 2008/265 (Triple N c.s./KPN Narrowcasting)
     • Reactie op: Zaman / Koppert-van Beek, “De Kwalificatie van het fonds voor gemene rekening”, Ondernemingsrecht 2008/14, p. 514
     • Noot bij HR 19 september 2008, JOR 2008/338 (Windt/Truckland) 2007
2007
     • Besluiten van rechtspersonen en arbitrage, Tijdschrift voor Ondernemingsrechtpraktijk 2007, nr. 2, p. 34-37
     • Noot bij Hof Arnhem 26 september 2006, JOR 2007/2 (Timmerman c.s. / Boeve c.s.)
     • Noot bij Voorz. Rb ’s-Hertogenbosch 29 december 2006, JOR 2007/39 (Stichting Welzijn voor moslims in Nederland / Imam X)
     • Noot bij OK 17 januari 2007, JOR 2007/42 (Stork)
     • Rechtsvorm en gebruik van LLP’s en LLC’s, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 94, Deventer 2007, (samen met M. van Olffen)
     • Noot bij OK 19 april 2007, JOR 2007/142 (Begemann)
     • De advocatenmaatschap en de nieuwe personenvennootschap, Advocatenblad 2007, p. 552-555
     • Boekbespreking, D.F.M.M. Zaman, Een Nieuwe Rechtsvormgeving, Inaugurele Rede Utrecht 12 juni 2007, Ondernemingsrecht 2007-14, p. 546-547
     • Personenvennootschappen, in Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht en Effectenrecht, J.M. van Dijk, S.H.M.A. Dumoulin, J.D.A. den Tonkelaer (red.), Deventer: Kluwer, vierde druk, 2007, p. 803-898
     • Het consortium, Ondernemingsrecht 2007/17, p. 622-628
2006
     • Tekst & Commentaar Erfrecht ̧ (Titel 7.13, Afdelingen 5-6), Kluwer, Deventer 2006, 2de druk
     • Noot bij Rb Almelo 28 december 2005, JOR 2006/92 (Rifodi)
     • Noot bij Rb Zwolle/Lelystad 21 december 2005, JOR 2006/119 (Tromp / Speksnijder)
     • SdU Commentaar Ondernemingsrecht, Commentaar op artikelen 14-16, 78a en 189a Boek 2 BW, Den Haag 2006
     • Noot bij Voorz. Rb Utrecht 19 april 2006, JOR 2006/177 (MGT Alkmaar / MGT Nederland)
     • Vennootschap met en zonder rechtspersoonlijkheid: eerste barsten in de wetgeving, WPNR 2006 (6682), p. 679-680
     • Noot bij Voorz. Rb Amsterdam 9 november 2006, JOR 2006/290 (Westermoskee)
2005
     • De materiële kenmerken van de vennootschap in het wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.13, Ondernemingsrecht 2005-5, p. 153-157
     • Het statuut van kerkgenootschappen, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2005-2, p. 63- 71
     • Noot bij Rb. Assen 23 februari 2005, JOR 2005/85 (Wezo Groep / A c.s.)
     • Rechtmatigheidsgrenzen van stemovereenkomsten, WPNR 2005 (6626), p. 514-520
     • Noot bij Rb. Leeuwarden 14 april 2005, JOR 2005/143 (Vereniging “Het Friesch Paarden-Stamboek”)
     • Reactie op “De katalyserende werking van tegenstrijdig belang”, WPNR 2005 door S.M. Bartman, WPNR 2005 (6630), p. 605
2004
     • Richtlijnen voor de onderzoeker in enquêteprocedures, Serie Monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut, Deel 78, Kluwer, Deventer 2004, (samen met M. Holtzer en G. van Solinge)
     • Noot bij HR 13 februari 2004, JOR 2004/125 (Koning / Vercatuteren-Koning)
     • Noot bij Rb. Rotterdam 14 april 2004, JOR 2004/159 (Pincash / Vroombout c.s.)
     • Noot bij Rb. Amsterdam 26 maart 2004, JOR 2004/187 (Ang / Lap)
     • Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht ̧ (Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap), Kluwer, Deventer 2004, 3de druk
     • Noot bij Hof ‘s-Hertogenbosch 13 april 2004, JOR 2004/225 (Poot / Bakker)
     • Noot bij Rb. Amsterdam 9 september en 21 oktober 2004, JOR 2004/322 (Stichting HES)
2003
     • Noot bij Rb. Rotterdam 21 november 2002 en 27 november 2002, JOR 2003/9 (LPF)
     • Boekbespreking, Th. Groenewald, Doeloverschrijding bij NV en BV, Diss. Groningen 2001, Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 38, 2001, R.M. Themis 2003, p. 41-42
     • Noot bij HR 12 december 2002, JOR 2003/32 (Bon Apetit)
     • Nietigheid, ontbinding en vereffening van de vennootschap in wetsvoorstel 28746, WPNR 2003 (6524), p. 254-258
     • Noot bij HR 14 maart 2003, JOR 2003/80 (Hovuma)
     • Noot bij HR 18 april 2003, JOR 2003/110 (RNA)
     • Aansprakelijkheid van de bijzonder bestuurder ex art. 2:146/256 BW, in de bundel “Aansprakelijkheid in beroep, bedrijf of ambt”, Onderzoekscentrum Onderneming & Recht, deel 25 Deventer 2003, p. 431-444
     • Noot bij Rb Breda 30 juni 2003, JOR 2003/196 (B&B)
     • De rechtssubjectiviteit van de openbare vennootschap, WPNR 2003 (6549), p. 752- 759
     • Goedkeuring van bestuursbesluiten bij ontbreken van een statutaire goedkeuringsbepaling, WPNR 2003 (6557), p. 897-898
2002
     • Noot bij HR 19 oktober 2001, JOR 2002/1 (Stichting Het Utrechts Monumentenfonds)
     • Noot bij HR 23 november 2001, JOR 2002/4 (Mefigro)
     • De enquêtebevoegdheid van de geënquêteerde rechtspersoon, WPNR 2002 (6489), p. 371-376
     • Noot bij OK 8 mei 2002, JOR 2002/112 (ETH/Broadnet)
     • Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht ̧ (Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap), Kluwer, Deventer 2002, 2de druk
     • Reactie op het artikel van prof. mr. P.J. Dortmond “De wettelijke leeftijdsgrens van commissarissen geschrapt”, Ondernemingsrecht 2002-12, p. 390-391
     • De zogenoemde hoorplicht bij ontslag van bestuurders, JOR plus, aflevering 1, 2002, p. 16-21
     • Het toepassingsbereik van artikel 2:8 BW, in de bundel “Onderneming en 10 jaar NBW”, Onderzoekscentrum Onderneming & Recht, deel 24, Deventer 2002, p. 125- 142
2001
     • Noot bij OK 19 december 2000, JOR 2001/2 (VEB-Uni-Invest)
     • Noot bij Rb Arnhem 2 november 2000, JOR 2001/52
     • Wetsuitleg en de kern van het enquêterecht, WPNR 2001 (6452), p. 649-653
     • Noot bij OK 16 oktober 2001, JOR 2001/251 (Westfield/RNA)
     • Reactie op de beantwoording van rechtsvraag 13 in WPNR 2001 (6461) door prof. mr. A.A. van Velten (volmacht en vereffende rechtspersoon), WPNR 2001 (6467), p. 1006-1007, 6474, p. 118
2000
     • Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht ̧ (Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap), Kluwer, Deventer 2000
     • Noot bij OK 20 mei 1999, JOR 2000/72 (Versatel)
     • Noot bij HR 12 mei 2000, JOR 2000/145 (Geestelijk Leider)
     • Rechtspositie en aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, Ondernemingsrecht 2000-17, p. 474-480
1999
     • Vennootschapsrechtelijke werking van stemovereenkomsten, Ondernemingsrecht 1999-6, p. 148-151
1998
     • Noot bij HR 11 september 1998, (Mediasafe II), Bedrijfsjuridische Berichten, 1998, nr. 22, p. 195-197
1995
     • Het rechtskarakter van contractuele vennootschappen, TVVS september 1995 (38), p. 238-242
1994
     • Aandelen, aandeelhouderschap en overdracht, TVVS april 1994 (37), p. 85-89
1993
     • De raad van commissarissen bij nv en bv, Diss. Maastricht, Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, Rijksuniversiteit Groningen, nr. 19, Deventer 1993
1992
     • Enkele opmerkingen over het participatiebewijs, WPNR 1992 (6045), p. 287-293 (samen met C.A. Schwarz)
     • La nacionalidad de la sociedad en la nueva LSA, Revista de Derecho Mercantil, 203- 204, enero-junio 1992, p. 245-276
1991
     • Harmonization of the Law in the EEC: companies and workers, in: The common law of Europe and the future of legal education, B. de Witte and C. Forder (Ed.), Maastricht 1991, p. 315-337 (samen met H.J. de Kluiver)
1990
     • Nieuwe Vennootschapswetgeving in Spanje, TVVS augustus 1990 (33), p. 196-200 (samen met E. Beltrán)
     • Venta forzosa de los minoritarios en el Derecho holandés, Revista de Derecho Mercantil 198 (1990), p. 821-825
1989
     • Medidas de rechazo de una OPA hostil en el derecho holandés, Revista de Derecho Bancario y Bursatil (33), enero-marzo 1989, p. 125-141 (samen met C.A. Schwarz)
     • Uitgifte van preferente beschermingsaandelen, De Naamloze Vennootschap (67), juli-augustus 1989, p. 153-158