J.M. Blanco Fernández

Advocaat

Wie

Blanco Fernández is een eenmanskantoor gespecialiseerd in het rechtspersonenrecht. Het kantoor is door José Blanco Fernández in 1999 geopend.  José adviseert, procedeert en beslecht geschillen over de volle breedte van het rechtspersonenrecht in commerciële en non-profit verhoudingen: personenvennootschap, nv/bv, vereniging en stichting en kerkgenootschap. De zaken die José behandelt vereisen vaak specifieke deskundigheid of onafhankelijkheid. Sommige opdrachten voert José uit samen met Lodewijk Smeehuijzen (www.blancosmeehuijzen.nl).

Als adviseur werkt José regelmatig samen met andere professionals, door mee te denken over een (proces)strategie, stukken te beoordelen en op te stellen (legal opinions, reglementen, overeenkomsten…). Hij procedeert bij de gewone rechter, de Ondernemingskamer en andere instanties. Hij treedt op als arbiter en bindend adviseur en onderzoekt het beleid en de gang van zaken bij ondernemingen en instellingen, in opdracht van de Ondernemingskamer of van de rechtspersoon zelf.

José is ook wetenschappelijk actief. Hij is in 1993 gepromoveerd op een proefschrift over de raad van commissarissen bij nv en bv. Sindsdien publiceert hij regelmatig over het rechtspersonenrecht. Hij is fellow bij het Van der Heijden Instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen en het ZIFO van de Vrije Universiteit Amsterdam.  Hij is betrokken geweest bij wet- en regelgevingsprojecten.

José heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Ondernemingsrecht (vennootschappen, verenigingen en stichtingen, fusies en overnames, bestuurdersaansprakelijkheid). Op grond van deze registratie is José verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties

José heeft een bewezen wetenschappelijke reputatie. Hij neemt regelmatig deel aan het wetenschappelijk debat onder meer door middel van publicaties.

Meest recent
  • Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 januari 2020, JOR 2020/112 (kwalificatie maatschap)
  • Noot bij HR 20 maart 2020, JOR 2020/137 (vordering vof)
  • De personenvennootschap en de Hoge Raad. Begripsvorming en rechtsvorming, WPNR 2020/7294, p. 576-586
  • Noot bij HR 24 april 2020, JOR 2020/226 (Bandidos; informele vereniging, afdeling)
  • Personenvennootschappen, in Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht, C.D.J. Bulten, e.a. (red.), Deventer: Kluwer, tiende druk, 2020, p. 1271-1313
  • Noot bij Gerechtshof Amsterdam 2 juni 2020, JOR 2020/255 (cessie door ontbonden maatschap)
  • Noot bij Gerechtshof Den Haag 21 juli 2020, JOR 2020/271 (beslag maatschap)

Contact

José Blanco Fernández

post@blancofernandez.com
085 890 11 99